Salon de tatuaj/piercing. E bine sa stiti!

Norme de igienă pentru serviciile din cabinetele de piercing şi tatuaj:

ART. 1
(1) Spaţiile de desfăşurare a activităţilor de tatuare, micropigmentare şi/sau piercing trebuie să aibă incinte separate, respectându-se prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la ordin.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), piercingul urechii se poate executa şi în alte locaţii decât cele special amenajate, cu condiţia utilizării unui dispozitiv special, numit pistol, precum şi a unor cercei speciali, sterili, destinaţi acestui tip de operaţiune, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007, cu modificările ulterioare.
(3) Procedurile de tatuaj şi piercing se desfăşoară cu condiţia asigurării de module separate, care cuprind cel puţin o masă de lucru, scaun de lucru, instrumentar şi materiale de lucru specifice fiecărei activităţi.
(4) Dacă se furnizează şi alte servicii de înfrumuseţare, acestea trebuie să se desfăşoare în incinte separate.
(5) Temperatura din camera de lucru trebuie să fie confortabilă şi să nu se situeze sub 22 grade C.
ART. 2
Asigurarea echipamentului de protecţie se face cu respectarea următoarelor condiţii:
1. Operatorul trebuie să folosească mănuşi sterile, de tip chirurgical, în timpul executării procedurii, fiind obligatorie şi igiena mâinilor; folosirea echipamentului se face cu respectarea următoarelor reguli:
a) mănuşile din latex sau vinil se folosesc pentru un singur client; pentru prevenirea alergiei prin folosirea prelungită a mănuşilor din latex se vor utiliza mănuşi confecţionate din vinil;
b) mănuşile se înlocuiesc ori de câte ori este întreruptă activitatea şi operatorul efectuează operaţiuni care duc la contaminarea acestora, precum şi dacă acestea sunt înţepate sau rupte în timpul procedurii;
c) nu se folosesc mănuşi de tip menajer; acestea pot fi folosite doar pentru spălarea instrumentarului, curăţenie şi colectarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor prestate.
2. Operatorul trebuie să folosească echipament de lucru de culoare albă, lavabil, curat şi dezinfectat sau de unică folosinţă, precum şi bonetă cu care se acoperă părul în întregime. În cazul în care se anticipează posibilitatea de murdărire, trebuie folosit un şorţ impermeabil.
3. Dacă se anticipează o sângerare abundentă, trebuie folosit un echipament de protecţie adiţional (ochelari de protecţie, mască oronazală), pentru a se proteja faţa operatorului de stropii de sânge.
4. Este interzisă folosirea prosoapelor din bumbac ca echipament de protecţie.
ART. 3
(1) În vederea prevenirii transmiterii hepatitei B se recomandă:
a) imunizarea operatorului care efectuează activităţi de piercing, tatuaj şi micropigmentare împotriva hepatitei B, atât pentru protecţia acestuia, cât şi a clientului;
b) imunizarea împotriva hepatitei B şi a personalului angajat care este implicat în curăţarea instrumentelor care pot penetra pielea, a produselor contaminate cu sânge şi a echipamentelor; în situaţia în care s-a făcut imunizarea personalului expus la risc, angajatorul trebuie să păstreze actele care dovedesc imunizarea.
(2) Dacă un membru al personalului a suferit un accident ca urmare a folosirii unui obiect ce poate penetra pielea, acesta trebuie să solicite control medical de specialitate.
(3) Imunizarea nu constituie un substitut pentru respectarea normelor de igienă în cabinet.
ART. 4
(1) Înregistrările referitoare la clienţi pentru procedurile de tatuaj, micropigmentare şi piercing se păstrează de către operator.
(2) Înainte de începerea procedurilor de piercing, tatuaj sau micropigmentare, clientul este informat asupra posibilelor riscuri generate de procedură, asupra măsurilor de igienă ce trebuie luate după efectuarea procedurii şi altor detalii tehnice despre tratament.
(3) Fiecare solicitant trebuie să completeze şi să semneze o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a) pentru operaţiunea de tatuaj sau conform anexei nr. 2b) pentru operaţiunea de piercing. Anexele nr. 2a) şi 2b) fac parte integrantă din prezentele norme.
(4) Operatorul are obligaţia să comunice clientului instrucţiuni verbale şi scrise, după fiecare şedinţă, cu privire la întreţinerea tatuajului şi a locului unde s-a efectuat piercingul. Instrucţiunile scrise cu privire la îngrijire trebuie să avertizeze clientul asupra obligativităţii de a informa operatorul care a efectuat tatuajul, micropigmentarea sau piercingul despre primele semne de inflamaţie anormală, vindecare întârziată sau posibilă infecţie.
(5) La nivelul unităţii trebuie să existe un registru care să cuprindă următoarele date:
a) data la care s-a efectuat procedura;
b) date despre client: nume şi număr de telefon;
c) procedura efectuată: tatuaj, micropigmentare şi/sau piercing;
d) situaţii în care au intervenit evenimente neplăcute cauzate de procedură.
(6) Registrele şi declaraţiile pe propria răspundere trebuie păstrate timp de 2 ani de la data efectuării procedurii.
ART. 5
Următoarele situaţii, în care procedura de tatuare, micropigmentare şi/sau piercing poate avea efecte negative asupra sănătăţii clientului, se afişează la loc vizibil:
a) diabet zaharat;
b) hemofilie (sângerări care se opresc greu);
c) boli de inimă;
d) boli dermatologice, leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la săpunuri, dezinfectanţi sau alte produse cosmetice;
e) manifestări sau reacţii alergice la metale, pigmenţi, coloranţi sau alţi sensibilizanţi pentru piele;
f) boli transmisibile;
g) stări lipotimice, epilepsie, apoplexie, narcolepsie;
h) sarcină, alăptare;
i) deficienţe imunitare;
j) cicatrici cheloide.
ART. 6
(1) Este interzisă efectuarea operaţiunilor de piercing corporal persoanelor cu vârsta sub 16 ani şi de tatuaj persoanelor cu vârsta sub 18 ani.
(2) Este interzisă tatuarea persoanelor cu vârsta sub 16 ani chiar dacă există acordul părintelui, tutorelui sau curatorului, după caz.
(3) Se pot executa manevre de piercing, tatuaj şi/sau micropigmentare la persoanele minore numai în situaţia în care minorul este însoţit de părinte, tutore sau curator, după caz, care să declare în scris, pe versoul declaraţiei pe propria răspundere, în faţa operatorului, faptul că minorul are permisiunea acestuia pentru efectuarea procedurii.
(4) Este interzisă efectuarea piercingului organelor genitale la persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
ART. 7
Sub sancţiunea răspunderii penale şi civile, se interzic mutilarea genitală sub orice formă, precum şi orice altă procedură ce poate fi definită ca o circumcizie la femei; nu este luat în considerare acordul femeilor la niciuna dintre procedurile definite ca circumcizie a propriei persoane.
ART. 8
(1) În situaţia în care există suspiciuni cu privire la existenţa unor afecţiuni sau boli relevante, operatorul poate solicita clientului o adeverinţă medicală emisă de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate a clientului.
(2) Operatorii au obligaţia de a nu efectua proceduri următoarelor categorii de persoane:
a) persoane aflate în stare de ebrietate sau care dovedesc o incapacitate de decizie datorată utilizării alcoolului sau a medicamentelor;
b) persoane care prezintă semne de injectare intravenoasă a drogurilor;
c) persoane care prezintă arsuri de soare, boli de piele sau cicatrici în zona aleasă pentru tatuaj, micropigmentare şi/sau piercing;
d) persoane care au afecţiuni dermatologice, inflamaţii sau infecţii prezente în zona în care urmează a fi executată procedura;
e) persoane care intră sub incidenţa art. 5 şi 6.
ART. 9
Normele privind curăţarea, sterilizarea şi dezinfecţia se aplică cu respectarea următoarelor condiţii:
a) pistolul utilizat în piercingul urechii trebuie curăţat după fiecare utilizare;
b) este obligatorie sterilizarea sau dezinfecţia bijuteriilor ce urmează a fi inserate şi a implanturilor folosite în practicile de piercing, precum şi a instrumentelor utilizate, conform prevederilor legale în vigoare;
c) perioada dintre deschiderea sterilizatorului şi inserţia bijuteriei trebuie să fie cât mai scurtă posibil: bijuteria, răcită în interiorul sterilizatorului închis, se inserează de către operator în decurs de un minut de la scoaterea acesteia din sterilizator; respectarea acestui timp de lucru minimizează riscul de apariţie a infecţiilor;
d) după inserţie, bijuteria nu se schimbă; în cazul în care bijuteria este respinsă ulterior şi îndepărtată, aceasta va fi refolosită doar în cazul în care este curăţată şi sterilizată conform metodelor prevăzute anterior; în cazul apariţiei unui efect advers datorat bijuteriei, aceasta nu va fi refolosită;
e) suprafeţele de lucru pătate de fluide biologice, sânge, secreţii etc., trebuie curăţate şi apoi dezinfectate, conform prevederilor legale în vigoare, respectând timpii şi concentraţiile recomandate de producător;
f) dezinfecţia mediului din camera de lucru se face, conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea instrucţiunilor producătorului.
ART. 10
Normele privind materialele folosite în cabinetele de tatuaj şi piercing se aplică cu respectarea următoarelor condiţii:
a) bijuteria de piercing corporal este diferită de bijuteria tradiţională, fiind concepută astfel încât să minimizeze riscul de afundare, lăcrimare şi migrare;
b) este interzisă utilizarea bijuteriilor care conţin nichel nr. CAS 7440-0-20, nr. EINECS 231-11-14 sau/şi compuşii săi, precum şi alte substanţe sau metale toxice;
c) este interzisă introducerea pe piaţă a produselor utilizate în piercing, dacă acestea nu sunt conforme cu prevederile legale în vigoare;
d) bijuteriile destinate piercingului care sunt din materiale metalice şi nemetalice trebuie să fie însoţite de certificate de calitate emise de producător sau de buletine de analiză emise de laboratoare acreditate;
e) la prima penetrare a pielii se folosesc bijuterii special destinate piercingului, eventual bijuterii hipoalergice, cu excepţia lobului urechii;
f) pigmenţii şi coloranţii utilizaţi trebuie să fie însoţiţi de certificate de calitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
g) pe ambalajul pigmenţilor şi al coloranţilor utilizaţi se va găsi o etichetă ce cuprinde şi următorul avertisment: „Unele persoane pot prezenta reacţii alergice la acest produs.”
ART. 11
Normele de igienă obligatorii în timpul şi după aplicarea tratamentelor de tatuaj, micropigmentare şi piercing sunt următoarele:
1. Pentru tratamentul de tatuaj sau micropigmentare:
a) înainte de începerea operaţiunii de tatuaj se fac pregătirea psihică a clientului, precum şi un test de alergie la pigmentul sau colorantul ce urmează a fi utilizat;
b) înainte de începerea procedurii de tatuaj, pielea trebuie curăţată şi apoi dezinfectată cu un produs biocid, cu ajutorul unui tampon steril. Este interzisă dezinfecţia pielii sau a mâinilor cu alte produse decât cele care sunt destinate acestui scop;
c) dacă zona de aplicare a procedurii trebuie bărbierită, operatorul foloseşte un aparat de ras de unică folosinţă, după care pielea clientului se spală şi se dezinfectează;
d) substanţele aplicate pe pielea clientului în vederea transferului desenului de pe tipar trebuie să fie de unică folosinţă;
e) tiparele de hârtie şi trasatorul utilizate pentru transferul desenului trebuie să fie de unică folosinţă şi trebuie aruncate după ce au fost utilizate la un client;
f) pentru fiecare client se asigură părţi separate de pigmenţi sau coloranţi, provenite din containere sau flacoane originale, în recipiente sterile, de unică folosinţă. Toţi coloranţii sau pigmenţii rămaşi în urma procedurii efectuate la un client trebuie colectaţi şi înlăturaţi imediat după terminarea şedinţei; este interzisă utilizarea acestora la un alt client;
g) combinarea şi amestecarea pigmenţilor sau a coloranţilor în vederea obţinerii altor culori se fac în recipiente sterile, de unică folosinţă;
h) excesul de pigment sau colorant aplicat pe pielea clientului trebuie înlăturat cu ajutorul unui şerveţel de hârtie moale, de unică folosinţă, cu apă şi săpun antibacterian;
i) timpul de execuţie a unui tatuaj nu trebuie să fie mai mare de 4 ore. Dacă tatuajul necesită o durată mai mare de lucru, acesta se va face în mai multe şedinţe şi nu se va continua până ce vechea rană nu este vindecată;
j) după finalizarea tatuajului, operatorul trebuie să cureţe pielea cu un şerveţel curat, de unică folosinţă, îmbibat cu un produs biocid, exceptând zona din jurul ochilor, şi să plaseze o folie de plastic sterilă care să acopere desenul, să adere la piele cu ajutorul unei benzi adezive de uz medical şi să fie păstrată cel mult două ore;
k) la sfârşitul şedinţei de tatuaj se fotografiază tatuajul şi se păstrează împreună cu declaraţia pe propria răspundere;
l) etapele procedurii de micropigmentare sunt similare celor prevăzute mai sus.
2. Pentru tratamentul de piercing:
a) înainte de începerea procedurii de piercing, pielea trebuie curăţată şi apoi dezinfectată cu un antiseptic, cu ajutorul unui tampon steril. Este interzisă dezinfecţia pielii sau a mâinilor cu produse care nu sunt destinate acestui scop;
b) instrumentele refolosibile se vor dezinfecta şi steriliza, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007, cu modificările ulterioare.

Extras din ORDINUL Nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 19 iulie 2007

Anunțuri

2 gânduri despre „Salon de tatuaj/piercing. E bine sa stiti!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s